Regulamin


Regulamin Pralni MAJA - ogólne warunki świadczenia usług –

informacja dla klienta

 

1. Oddanie dywanu/wykładziny do naszej pralni jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu pralni przez klienta.

2. Pralnia dywanów „MAJA” przyjmuje do prania/czyszczenia dywany, wykładziny itp., jednocześnie zobowiązując się wykonać usługę zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na powierzonej rzeczy.

4. Dywany/wykładziny nie posiadające oznakowania fabrycznego co do sposobu prania/czyszczenia przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

3. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik pralni. W przypadku artykułów nieobjętych cennikiem, cenę za usługę ustala się indywidualnie z Klientem.

5. Standardowy termin wykonania usługi wynosi 10 dni, jednakże usuwanie uporczywych zabrudzeń lub usuwanie przykrych zapachów może wydłużyć czas wykonania usługi do 14 dni. Pralnia może wydłużyć czas wykonania usługi do 14 dni również bez podania przyczyny.

6. Ekspresowa usługa prania dywanów trwa 3 dni.

7. Pralnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w dywanie/wykładzinie.

8. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam, a w szczególności plam z bejcy, flamastrów, rdzy, wina, kawy i herbaty, pomimo użycia profesjonalnych maszyn i środków oraz całej posiadanej wiedzy z zakresu włókiennictwa. Skuteczność procesu detaszerskiego zależy od pochodzenia plam, ewentualnych prób zapierania przez Zleceniodawcę, rodzaju materiału oraz czasu w którym dywan był narażony na zanieczyszczenia.

9. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia przykrych zapachów (np. moczu).

10. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przedmiocie, których nie można było przewidzieć przed wykonaniem usługi np. wynikające z niedostatecznej trwałości kolorów, kurczenia się tkaniny bądź jakości klejenia dywanu.

10. Na dywanach lub chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego oraz dywanach typu shaggy w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach, będące wynikiem uszkodzenia runa w trakcie użytkowania.

11. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu ukrytych wad dostarczonego przedmiotu np. rozpruć, pęknięć, uszkodzonych frędzli itp.

12. W miejscach intensywnie użytkowych frędzle mogą ulec zniszczeniu oraz zżółknąć.

13. Pralnia może odmówić wykonania usługi przed przyjęciem dywanu/wykładziny lub odstąpić od usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.

14. Dywany, chodniki itp. o wymiarach nie przekraczających 1m2 liczone są w cenie 1m2

15. Powierzone przedmioty wydajemy tylko po okazaniu dowodu przyjęcia a w przypadku jego zagubienia Klient jest zobowiązany do podania danych pozwalających na identyfikację zlecenia.

16. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru przedmiotu. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w chwili odbioru przedmiotu oznacza brak zastrzeżeń ze strony klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.

17. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia dywanu/wykładziny – odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością przedmiotu w chwili oddania go do pralni. W sytuacjach spornych wartość przedmiotu określi rzeczoznawca, przy czym koszty ekspertyzy pokrywają strony sporu po połowie.

18. Nie odebranie przedmiotu usługi w ciągu dwóch miesięcy od wyznaczonego terminu upoważnia pralnię do dowolnego rozporządzenia przedmiotem np. przekazania na cele charytatywne.

19. We wszystkich innych przypadkach nie objętych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.